ПРОИЗВОДИ - НАШИ РЕШЕНИЈА

Откријте го нашиот широк спектар на производи за индустриска и процесна автоматизација.

FESTO палета на производи

Производи за индустриска автоматизација – пневматски и електрични производи за автоматизација од активатори, серво мотори до сензори и вентили. 

Производи за автоматизација на процесите – процесни производи од автоматски процесни вентили до позиционери.

 Индустриски производи и решенија – погледнете ги индустриите кој ги опслужуваме и откријте ново ниво на експертиза за вашите апликации.

ПНЕВМАТСКИ ПОГОНИ

Цилиндри со клип

Цилиндри без клип

Ротирачки погони

Тандем цилиндри, цилиндри со голема моќност

и цилиндри со повеќе позиции

СЕРВО ПНЕВМАТСКИ СИСТЕМИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ

Аксиални контролери

Мерни прачки

Пропорционални  вентили за пренасочување

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ ПОГОНИ

Електрични оски

Електрични  цилиндри и слајдови

Вртливи погони

Електрични модули за  манипулација

МОТОРИ И КОНТРОЛЕРИ

Серво мотори

 Чекорни мотори

 Мотори со интегрирани контролери

 Контролери

 

ГРИПЕРИ

Механички грипери

Додатоци за грипери

РАКУВАЊЕ СО СИСТЕМИ

Ракување со модули

 Декартов систем

 Паралелни кинематски системи

 Системи за управување

ВАКУМ ТЕХНОЛОГИЈА

Генератори за вакум

Технологија за прифаќање на вакум

Класичен

Додатоци за вакум

ВЕНТИЛ ТЕРМИНАЛИ

Универзални блокови на вентили

Стандардни блокови на вентили

Наменски специфични блокови на вентили

Електрични периферни уреди

Додатоци за блокови на вентили

СЕНЗОРИ

Снзори за позиција

Индуктивни сензори

Сензори за притисок и вакум

 Сензори за проток, Оптички сензори

 Електромеханички прекинувачи

СИСТЕМИ ЗА ОБРАБОТКА НА СЛИКИ

Контроли СБРД

Глави на фотоапарати СБРБ

Сензори за визија СБРЦ

СБСИ Камера, Додатоци

КОМПРИМИРАН ВОЗДУХ ПОДГОТОВКА

Подготвителни групни комбинации

Регулатор на филтер

On-off и soft-start ВЕНТИЛИ

Дистрибутер на компримиран воздух

ПНЕВМАТСКА ОПРЕМА ЗА СИСТЕМИ

Црева, Приклучоци, Цевки

Конектори за црева PQ

Спојки, Разделувачи

Системи за заштитни црева

ЕЛЕКТРИЧНА КОНЕКТОР ТЕХНОЛОГИЈА

Линии за приклучување

Конектори за приклучување

Додатоци за технологија за електрично поврзување

КОНТРОЛНА ТХНОЛОГИЈА И СОФТВЕР

Пневматски и електропневматски контролери

Електронски контролери

Работни единици

Систем на учење

ДРУГА ПНЕВМАТСКА ОПРЕМА

Пригушувач на звук, Алати

Резевоар за воздух под притисок

Воздушни пиштоли

Елементи за оптички индикатори на притисок

Контактирајте не

4 + 10 =